เว็บตรง

เว็บตรง สัมปทานแต่การประท้วงยังดำเนินต่อไป

เว็บตรง สัมปทานแต่การประท้วงยังดำเนินต่อไป

เว็บตรง รัฐมนตรีของรัฐบาลได้ให้สัมปทานเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่โดดเด่น โดยเลื่อนการแนะนำการปฏิรูปการฝึกอบรมครูที่มีข้อโต้แย้งออกไปหนึ่งปี แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ไม่มีวี่แววว่าจะบรรเทาลงด้วยการปิดมหาวิทยาลัยและการประท้วงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประท้วงทั่วประเทศในวันพุธที่มีผู้ประท้วงหลายหมื่นคน ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีนิโคลัส ซาร์โกซี ถูกสหภาพการศึกษาโจมตีฐาน “แก้ปัญหา”  ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับนักวิชาการอาวุโสและนักวิจัย ภายหลังการเรียกร้องจากคณะกรรมการหยุดงานประท้วงแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว...

Continue reading...

เว็บตรง มีสัญญาณแห่งความหวังในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2561 หรือไม่?

เว็บตรง มีสัญญาณแห่งความหวังในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2561 หรือไม่?

เว็บตรง ปีที่แล้วเป็นปีที่ตึงเครียด วุ่นวาย และก่อกวนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งโดยทั่วไปและในการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น มากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุของความวุ่นวาย แนวโน้มของการเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนในต่างประเทศ การส่งข้ามพรมแดน และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทั่วโลกถูกท้าทายอย่างกะทันหัน...

Continue reading...